سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در این وب سایت برای مقاصد اطلاعات کلی است. اطلاعات توسط 2-removevirus.com و در حالی که ما سعی کنید به نگه داشتن اطلاعات به روز و درست است که ممکن است، ما هیچ تضمینی یا ضمانت نامه از هر نوع، صریح یا ضمنی مورد تکمیل، دقت قابلیت اطمینان مناسب بودن یا در دسترس با توجه به وب سایت و یا اطلاعات، محصولات، خدمات یا مرتبط با گرافیک موجود در وب سایت برای هر منظور و مقصودی را ارائه. بنابراین هرگونه اعتماد شما در چنین اطلاعاتی محل شدت خود را در معرض خطر است.ما نیز دقت و صحت این اطلاعات را تضمین نمی.

در هیچ ما می خواهد مسئول برای هر گونه از دست دادن یا آسیب از جمله بدون محدودیت، از دست دادن مستقیم یا متعاقب یا آسیب و یا وجه آسیب ناشی از دست دادن داده ها یا سود ناشی از یا در ارتباط با استفاده از این وب سایت و یا محصولات خود را به بازار عرضه شده است.

از طریق این سایت شما قادر به حرکت به وب سایت های دیگر که تحت کنترل 2 removevirus.com است. ما هیچ کنترلی بر ماهیت، محتوا و در دسترس آن دسته از سایت های خاص است. گنجاندن هر لینک لزوما این مفهوم را میرسانند توصیه یا تایید دیدگاه ها بیان شده درون آنها را.هر تلاش برای نگه داشتن وب سایت بالا و در حال اجرا هموار ساخته شده است. با این حال، 2 removevirus.com طول می کشد هیچ مسئولیتی در قبال و وب سایت در حال تغییر و یا موقتاً به دلیل مشکلات فنی خارج از کنترل ما، نخواهد بود.

2-removevirus.com مقالات و توصیه های محصول دیگر را فراهم می کند. با استفاده از این وب سایت شما موافقت می کنید که فرض می کنیم هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه عواقب هر گونه اقدامی گرفته شده که در نتیجه مشاهده این سایت است.ما با ارائه لینک به مختلف امنیتی مربوط به نرم افزار و نه مشکلات مرتبط است که بوجود می آیند از استفاده از نرم افزار به بازار عرضه شده در این وب سایت مسئول خسارت کامپیوتر و یا سیستم های دیگر برگزار خواهد شد.

در نهایت، تمام مطالب در 2 removevirus.com و صفحات آن هستند به استفاده و یا توزیع بدون اجازه صاحب وب سایت.

با استفاده از 2 removevirus.com شما این شرایط را قبول کنید.