حذف Default-Search.net

Browser Hijacker

راهنمایی حذف Default-Search.net

Default-Search.net hijacker مرورگر طبقه بندی است. آن می تواند بر خود موزیلا Firefox، Google Chrome و یا Internet Explorer. نرم افزار صفحه اصلی و ارائه دهنده جستجوی خود را به Default-Search.net می رود. اگر شما سعی می کنید با استفاده از این موتور شما به یاهو جستجو هدایت شود. به این معنی که هیچ نقطه ای در داشتن آن نصب شده است، چرا که شما فقط می تواند استفاده از یاهو جستجو در خود، اگر شما می خواهید وجود دارد.

Hijacker با Linkey توسط رسانه های آزتک ها و نصب نسخه ویندوز توسط AnySend همراه بوده است. آن را با این برنامه ها نصب می شود و معمولا کاربران کامپیوتر حتی که او اجازه آن را به سیستم وارد کنید درک نمی کنند. از آنجا که به هیچ وجه مفید نیست، ما پیشنهاد Default-Search.net را از مرورگر خود حذف می کنید.

Default Search.net  حذف Default Search.net

دانلود ابزار حذفبرای حذف Default-Search.net

Default-Search.net چگونه کار می کند؟

یک بار hijacker وارد کامپیوتر شما، آن را به طور خودکار تنظیمات مرورگر خود را اصلاح می کند. صفحه اصلی خود به Default-Search.net تنظیم می شود و بنابراین پیش فرض خود را موتور جستجو کند. صفحه وب خود نیست ممکن است که مشکوک نگاه. شبیه به سایر موتورهای جستجو، با این حال، باید حق تبلیغات جعلی در زیر کادر جستجو برچسب ‘آگهی توسط reimage.com’ است. اگر روی آن کلیک می کنید شما را به صفحه ای که ارائه می دهد نام اجبار تعمیر نرم افزار ناخواسته هدایت. هنگامی که شما سعی می کنید به چیزی با استفاده از موتور جستجو علاوه بر این، شما به یاهو جستجو هدایت کنید. اینجا شما خواهد شد بسیاری از تبلیغات و لینک را ببینید. ما توصیه نمی به عنوان ضمانت که آنها را مشروع هستند وجود دارد کلیک کردن بر روی هر کدام از آنها. هیچ حس در امنیت سیستم خود را به خطر مانند آن وجود دارد. باید Default-Search.net به خاتمه و بازگشت به استفاده از ابزار جستجو قابل اعتماد.

Hijacker همراه با Linkey که به عنوان یک برنامه نرم افزار تبلیغاتی طبقه بندی به عنوان آن در حال حاضر ذکر شده است. آن را در linkeyproject.com ارتقا و بهبود مرور خود را با ارائه به شما با “بهترین سایت های با یک کلیک” قرار است. Default-Search.net نه هر نقطه در صفحه اصلی این برنامه ذکر شده است. برنامه نمایش مداوم آگهی بر روی صفحه نمایش خود را. اگر شما آن را در سیستم خود را، شما باید به آن نیز پاک کنید.

چگونه به حذف Default-Search.net

برای خلاص شدن از Default-Search.net، شما باید برای حذف برنامه های مرتبط با آن و تنظیمات مرورگر خود را بازنشانی کنید. که البته اگر دستي را انتخاب می کنید. راه حل جایگزین این است که استفاده از نرم افزار ضد تروجان و Default-Search.net به طور خودکار از بین بردن. هنگامی که شما دانلود و نصب remover مخرب, شما قادر خواهید بود برای اسکن کامپیوتر شما، تمام برنامه های غیر ضروری را شناسایی و حذف Default-Search.net و نرم افزار مرتبط همراه با آنها. اگر، با این حال، شما با دستي شما که خود را داشته باشد. راهنمای کتابچه راهنمای کاربر حذف زیر ارائه شده است و شما به استفاده از آن خوش آمدید.

حذف Default-Search.net

خاتمه Default-Search.net و برنامه های مرتبط با:

ویندوز 7 و ویستا

  • شروع → → صفحه کنترل حذف برنامه
  • سخت را انتخاب کنید و حذف را کلیک کنید

ویندوز 8

  • جستجو → → صفحه کنترل حذف برنامه
  • برنامه های ناخواسته را انتخاب کنید و حذف را کلیک کنید

ویندوز ایکس پی

  • شروع → → صفحه کنترل، افزودن یا حذف برنامه ها
  • در ابزارهای تبلیغاتی مزاحم و سپس حذف را کلیک کنید

Default-Search.net از مرورگرهای حذف:

Google Chrome

  • تنظیم مجدد Google Chrome منوی تنظیمات → → → نمایش تنظیمات پیشرفته بازنشانی تنظیمات →

Internet Explorer

  • تنظیم مجدد کلیدهای alt + T گزینه های اینترنت → → → “زبانه پیشرفته” تنظیم مجدد → → حذف تنظیمات شخصی

موزیلا Firefox

  • منو Firefox تنظیم مجدد علامت سوال اطلاعات عیب یابی → → → → تنظیم مجدد Firefox.

دانلود ابزار حذفبرای حذف Default-Search.net

پاسخ دهید