Usuń Csrss.exe

Trojan

Co to jest Csrss.exe?

Csrss.exe jest plik wykonywalny Microsoft klient Server Runtime Server podsystemu. Domyślnie ten plik znajduje się, w katalogu System32 C:Windows . Ta aplikacja jest używany przez każdego systemu operacyjnego windows od Windows NT do zarządzania graficzny instrukcji ustawia. Zasadniczo Csrss.exe jest regulator, co oznacza, że jest można tworzyć, usuwać i zaplanować tematy, w razie potrzeby. Wątki są najmniejszy kawałek plik wykonywalny, który może być planowany dla procesora. Procesy są funkcje i sub-routines, które wykonują zadania i zazwyczaj składają się z wielu różnych wątków. W związku z tym zapotrzebowanie na kontrolerze.

Csrss.exe jest istotną częścią systemu operacyjnego windows i usunięcie go może powodować błędy zatrzymania który jest niesławny „Blue Screen of Death”.

Csrss.exe Może być wirus lub Trojan?

Tak, istnieje co najmniej jeden Trojan, który maskuje się jako regulator Csrss.exe, która umożliwia hakerom uzyskać dostęp do komputera zdalnego i kradzież informacji prywatnych, takich jak numery kart kredytowych, banku danych, daty urodzenia i hasła. Niektóre wirusy, spyware i robaki również przebrali się za Csrss.exe. Jednym z przykładów jest wirus Nimda.E.

Jeśli istnieje więcej niż jedno wystąpienie Csrss.exe uruchomionych na komputerze może być Trojan, wirus lub inne złośliwe oprogramowanie. Możesz sprawdzić jakie procesy są uruchomione przez otworzyć Menedżera zadań.

Automatyczne usuwanie Csrss.exe

Pobierz za darmo narzędzie do usuwaniaAby usunąć Usuń Csrss.exe

Dodaj komentarz