เอา Internet Speed Checker

ไม่มีหมวดหมู่

เคล็ดลับในการกำจัด Internet Speed Checker

Internet Speed Checkerได้รับการพัฒนา โดยคุณธรรมแบบ จำกัด และแบ่งเป็นอื่นสนับสนุนการโฆษณาซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับ Internet Explorer, Mozilla Firefox และ Google Chrome เหมือนจะมีประโยชน์มาก เนื่องจากมันจะช่วยให้ คุณตรวจสอบความเร็วเน็ตของคุณ

อับ คุณคงแล้วผิดหวัง และเพียงเหมือนอื่น ๆ ต้องหาวิธีเอา Internet Speed Checker ออกจากระบบของคุณ ถ้าอย่างนี้ แล้วคุณควรอ่านต่อบทความนี้ที่คุณจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลบ Internet Speed Checker

InternetSpeedChecker เอา Internet Speed Checker

ดาวน์โหลดเครื่องมือการเอาออกเอา Internet Speed Checker

Internet Speed Checker ทำอะไรได้บ้าง

ขณะนี้แอดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ มันเริ่มต่อเยี่ยม มันจะบันทึกการคลิ หน้าโปรดของคุณ ประวัติการเรียกดู ค้นหา ระบบปฏิบัติการชนิด และอื่น ๆ ข้อมูลที่ภายหลังสามารถใช้โฆษณาให้คุณกำหนด จำนวน ที่อธิบายทำไมโฆษณานำเสนอตรงกับแบบสอบถามการค้นหาของดี และถูกดึงดูดมาก นอกจากนี้ แอดแวร์จำหน่ายข้อมูลนี้ให้บุคคลที่สามซึ่งสามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ร้าย ตั้งอยู่ในความสนใจที่สุดเพื่อยุติ Internet Speed Checker ทันที

จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการคลิกที่โฆษณาที่สร้างขึ้น โดยแอดแวร์นี้ เนื่องจากพวกเขาสามารถกำหนดเส้นทางคุณไปยังเพจต่าง ๆ ที่เป็นของบุคคลที่สามที่เป็นอันตราย ตั้งแต่แอดดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบของคุณ มันไม่ตรวจสอบเนื้อหาของโฆษณานำเสนอ มันยังมีความรับผิดชอบไม่เกินความเสียหายที่ทำให้คุณในเว็บไซต์ผู้สนับสนุน ไม่เชื่อถือข้อมูลจากนี้แอดแวร์ที่ไม่อะไรให้ความปลอดภัยของคุณ เหตุผลทำไมคุณควรปล่อยให้โปรแกรมนี้ไม่มีประโยชน์ แต่อันตรายที่อยู่ภายในระบบของคุณได้ ตัด Internet Speed Checker เร็วที่สุด

วิธี Internet Speed Checker ไม่ได้ใส่พีซีของคุณได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์โฆษณาสนับสนุนมักจะเข้าสู่ระบบใหม่พร้อมหน้าสงสัยแบบฟอร์มฟรีแวร์ สิ่งดีที่สุดจะมีการ ติดตั้งซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีที่ให้คุณ คุณต้องน้อยมาตรการทั้งหมดเป็นไปได้ เลือกติดตั้งขั้นสูงหรือแบบกำหนดเองแทนด่วนหรือปกติ แล้วอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโปรแกรมเพิ่มเติม ถ้าคุณมีแอดแวร์นี้ภายในระบบของคุณ กำจัด Internet Speed Checker ตอนนี้

วิธีลบ Internet Speed Checker

เป็นวิธีมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลบ Internet Speed Checker กับกฎหมายต่อต้านสปาย อย่างไรก็ตาม คุณควรจะสามารถจัดการกับปัญหานี้ ด้วยตัวเองเกินไป เราเตรียมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลบ Internet Speed Checker ถ้าคุณจะมา คุณควรเดินทำเอา Internet Speed Checker

ลบ Internet Speed Checker จาก Windows XP

 • คลิกเริ่ม แล้วเลือกแผงควบคุม
 • ไปที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรม และค้นหาโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
 • เลือก และคลิกลบ

กำจัด Internet Speed Checker จาก Windows 7 และ Windows Vista

 • คลิกเริ่ม แล้วเลือกแผงควบคุม
 • เลือกถอนการติดตั้งโปรแกรม และคลิกขวาบนโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
 • คลิกถอนการติดตั้ง

ถอนการติดตั้ง Internet Speed Checker จาก Windows 8

 • กด Windows คีย์ + R
 • ชนิดใน’แผงควบคุม’
 • คลิกตกลง และเลือกถอนการติดตั้งโปรแกรม
 • เลือกโปรแกรมที่ไม่ต้องการ และคลิกถอนการติดตั้ง

ดาวน์โหลดเครื่องมือการเอาออกเอา Internet Speed Checker

ใส่ความเห็น