ลบ Save As Deal Finder

Browser Hijacker

“Save As Deal Finder” หรือ “ค้นหาสุด ClickToSave” แอดที่ป๊อปทำให้ ups ที่จะปรากฏเมื่อสามารถโฉบผ่านรูปภาพหรือข้อความเมื่อช้อปปิ้งในบรรทัด ตัวอย่าง เยี่ยมชม Amazon, Ebay, Etsy และเว็บไซต์อื่น ๆ ปิดใช้งานแก้ปัญหา ผู้ใช้คอมพิวเตอร์บางคนบอกเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ uninstalling และ reinstalling ช่วยด้วย “Save As Deal Finder” สามารถดูได้ใน Internet Explorer, Mozilla Firefox และ Google Chrome โดยปกติโปรแกรมรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักเป็นอันตรายเนื่องจากเป็นฑิมภ์ – อาจไม่ต้องการแอพลิเคชัน – และเพียงไม่กี่ความปลอดภัยมือได้ในฐานข้อมูลไวรัสของพวกเขา

“Save As Deal Finder” เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดย Superfish มักกระจายรวมอยู่กับโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่น เช่นตัวแปลงแฟ้มวิดีโอฟรี ตัวแปลงสัญญาณ และคล้ายคลึงกัน เมื่อคุณเลือกการติดตั้งโปรแกรมฟรี อาจมีแถบเครื่องมือเพิ่มเติม โปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ และรวมอยู่ในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ส่วนโฆษณา เหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายเป็นโปรแกรมที่ไม่จำเป็น แต่ถ้าคุณไม่ถอดกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการเพิ่ม คุณจะท้ายมีการเปลี่ยนแปลงระบบขจัด

“Save As Deal Finder” จะแสดง pop up โฆษณา PC ประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางของเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก นอกจากนี้ อย่างหนึ่งหลังใช้เทคนิคการติดตามต่าง ๆ ออนไลน์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบลักษณะการทำงาน รวบรวมข้อมูลอาจใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือขายให้กับบุคคลที่สาม

จึงขอแนะนำเอา “Save As Deal Finder” โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ได้ติดไม่ตั้งเจตนา โปรดทราบว่า มีในคอมพิวเตอร์ของคุณเพิ่มโอกาสของระบบของคุณติดไวรัสผ่านทางโฆษณาที่เป็นอันตราย

วิธีการเอาออก “Save As Deal Finder”

Save As Deal Finder ออกคอมพิวเตอร์

ถอนการติดตั้ง “Save As Deal Finder” คุณควรไปที่แผงควบคุมเพิ่ม และเอาโปรแกรมรายการ แอพลิเคชันมีการค้นหา และลบมัน ถ้าคุณไม่เห็น “Save As Deal Finder” ใช้ Spyhunter มันจะตรวจหาฑิมภ์ใด ๆ ที่อาจมีการ hiden/บันทึก ภายใต้ชื่ออื่น

ลบ Save As Deal Finder จากเบราว์เซอร์

สำหรับ Internet Explorer:

 • ไปที่ “เครื่องมือ” (หรือไอคอน Internet Explorer 9 เกียร์), –> “จัดการ Add-on” ค้นหา “Save As Deal Finder” และปิดรายการเหล่านี้
 • ไปที่เครื่องมือ -> ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต เว็บเพจที่ไม่ต้องการเอาออก และแทนที่ด้วยของคุณต้องการ
 • ไปที่เครื่องมือ -> จัดการส่วนเพิ่ม -> บริการการค้นหา และลบโปรแกรมที่ไม่ต้องค้นหาจากรายการ

สำหรับ Google Chrome:

  • คลิกที่ไอคอนประแจหรือแถบด้านบนขวาของหน้าจอ ไปที่ “เครื่องมือ” -> “ส่วนขยาย” ถ้าคุณเห็นส่วนขยายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “Save As Deal Finder” คลิกที่ขยะสามารถไอคอน
  • คลิกที่ไอคอนกำหนดเอง–> การตั้งค่า คลิกหน้าการตั้งค่าภายใต้เริ่มต้น เว็บเพจที่ไม่ต้องการเอาออก และแทนที่ด้วยของคุณต้องการ

ไปคอนกำหนดเอง (ประแจหรือ 3 แถบ)

 • -> ตั้งค่า -> จัดการค้นหา -> -> เครื่องมือค้นหาใหม่เป็นการเลือกคลิ X อยู่ติดกับเครื่องยนต์ที่ไม่ต้องค้นหาเอา

 

สำหรับ Mozilla Firefox:

 • ไปที่ “เครื่องมือ” -> “โปรแกรม Add-on” -> “ส่วนขยาย” ถ้าคุณเห็นส่วนขยายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “Save As Deal Finder” ปิดเหล่านั้น
 • ไปที่เครื่องมือ -> ตัวเลือก (หรือคลิก Firefox ในด้านบนซ้ายมุมและคลิกตัวเลือก) ภายใต้แท็บทั่วไปเว็บเพจที่ไม่ต้องการเอาออก และแทนที่ ด้วยโฮมเพจของคุณต้อง
 • คลิกที่ค้นหาขยายไอคอนแก้วใกล้กับกล่องค้นหา คลิกจัดการเครื่องมือค้นหา เอา rom เครื่องยนต์ที่ไม่ต้องค้นหาเป็นรายการของบริการการค้นหา โดยเน้นการเลือก และคลิกเอาออก

ถ้าคุณไม่ได้สแกนคอมพิวเตอร์ ด้วย Spyhunter ในขั้นแรก มันจะแนะนำให้ทำการสแกนระบบทั้งหมดหลังจากเสร็จขั้นตอนทั้งหมด มันจะให้เหลือทั้งหมดของ “Save As Deal Finder” จะถูกเอาออกและไวรัสต่าง ๆ ที่อาจมีการติดเชื้อของระบบขณะนี้ฑิมภ์ถูกใช้งานอยู่

ดาวน์โหลดเครื่องมือการเอาออกเอา Save As Deal Finder

ใส่ความเห็น