เอา Start.mysearchdial.com

Browser Hijacker

การกำจัด Start.mysearchdial.com

Start.mysearchdial.comเป็นนักจี้เบราว์เซอร์ที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ และติดตั้งMySearchDial Toolbar แถบเครื่องมือมีหน้าอย่างเป็นทางการซึ่งก็คือการส่งเสริมเป็น add-on ของเบราว์เซอร์ที่จะอนุญาตให้คุณกำหนดรูปแบบของแท็บใหม่ ด้วยการเพิ่มการเชื่อมโยง แถบเครื่องมือตัวเองยังประกอบด้วยปุ่มการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งกล่องค้นหา

ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าโปรแกรมประยุกต์ที่มีประโยชน์ และต้องการดาวน์โหลด อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถทำหน้าอย่างเป็นทางการ มันชัดเจนระบุที่นี่ว่า MySearchDial กระจายในโปรแกรมติดตั้ง Installcore ถ้าคุณต้องการกำจัด Start.mysearchdial.com และกลับไปใช้เครื่องมือค้นหาตามปกติของคุณ คุณจะต้องยกเลิก MySearchDial

stat.mysearchdial removal tips เอา Start.mysearchdial.com

ดาวน์โหลดเครื่องมือการเอาออกเอา Start.mysearchdial.com

การไม่ Start.mysearchdial.com งาน

ทันทีได้รับการตั้งเวลานักจี้ผ่าน Start.mysearchdial.com ของโฮมเพจ แท็บใหม่ และเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น MySearchDial Toolbar ยังเพิ่มการเบราว์เซอร์ของคุณ จะมีกล่องค้นหาที่แสดงผลลัพธ์จาก Start.mysearchdial.com และเชื่อมโยงเข้ากับเพต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Yahoo, Amazon, Hulu และ แถบเครื่องมืออาจจะอนุญาตให้คุณสามารถฟังวิทยุ และตรวจสอบสภาพอากาศรายงาน มันอาจดูว่า โปรแกรมประยุกต์มีแง่บวกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อย่างนั้นไม่

วัตถุประสงค์หลักของนักจี้ที่ได้จะทำให้เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณเรียกดูอินเทอร์เน็ต อะไรที่มันเป็นจริงเกี่ยวข้องกับจะสร้าง web จราจรสำหรับผู้สนับสนุนของ นักจี้ที่จะเพิ่มการเชื่อมโยงทางการค้าต่าง ๆ เบราว์เซอร์ จึงไม่แสดงเพจที่คุณเปิด พวกเขาจะเต็มไป ด้วยโฆษณา แบนเนอร์ ลิงค์ในข้อความและ คุณอาจยังถูกเปลี่ยนเส้นทางไม่รู้จักหน้ากลางท่องของคุณ ถ้าคุณลองทำใช้เครื่องยนต์ Start.mysearchdial.com คุณจะเห็นผลลัพธ์การค้นหาที่เต็มไป ด้วยโฆษณาและลิงค์ผู้สนับสนุน ทั้งนี้ข้อมูลทางการค้าจะชะลอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถ้าคุณต้องการกำจัดสิ่งรบกวนเหล่านี้ไม่จำเป็น คุณควรลบ Start.mysearchdial.com

วิธีลบ Start.mysearchdial.com

ขอบคุณ ไม่ยากเกินไปที่จะยุติการ Start.mysearchdial.com ด้วยตนเอง สิ่งที่คุณต้องทำการถอนการติดตั้งของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมักจะปรากฏในรายการโปรแกรม Mysearchdial และกำจัด Start.mysearchdial.com จากเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว เอาทั้งคำแนะนำจะแสดงด้านล่าง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันมัลแวร์ที่จะลบ Start.mysearchdial.com และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์จากพีซีของคุณ และป้องกันภัยคุกคามในอนาคต

เอา Start.mysearchdial.com

ถอนการติดตั้ง MySearchDial จากระบบของคุณ:

Windows XP

 • เริ่ม→แผงควบคุม→โปรแกรมเพิ่มหรือลบ
 • เลือกแอพลิเคชัน และคลิกลบ

Windows 7 และ Windows Vista

 • โปรแกรมถอนการติดตั้งเริ่ม→แผงควบคุม→
 • เลือก MySearchDial แล้วคลิกถอนการติดตั้ง

Windows 8

 • โปรแกรมถอนการติดตั้งการตั้งค่า→แผงควบคุม→
 • เลือก และลบ MySearchDial

เอา Start.mysearchdial.com จากเบราว์เซอร์:

Internet Explorer

 1. คลิกที่ไอคอนเกียร์ และเปิดตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. ปรับเปลี่ยนโฮมเพจของคุณบนแท็บทั่วไป
 3. คลิกที่ไอคอนเกียร์อีกครั้ง และเลือก’จัดการ add-on ‘
 4. ลบส่วนขยายที่ไม่ต้องการในแถบเครื่องมือและโปรแกรมเสริม
 5. ไปที่ส่วนบริการการค้นหา
 6. ลบ Start.mysearchdial.com และตั้งเครื่องยนต์ใหม่

Mozilla Firefox

 1. คลิกที่เมนู และไปที่ตัวเลือก
 2. เปลี่ยนโฮมเพจของคุณบนแท็บทั่วไป
 3. ไปที่แท็บค้นหา และลบ Start.mysearchdial.com
 4. ตั้งตัวให้บริการการค้นหาใหม่
 5. เปิดเมนูใหม่ และเลือกโปรแกรม Add-on
 6. กำจัดส่วนขยายสำหรับเบราว์เซอร์ที่ไม่พึงประสงค์

Google Chrome

 1. กด Alt + F และเปิดการตั้งค่า
 2. ภายใต้เริ่มต้นบนคลิกตั้งค่าหน้า
 3. เขียนทับโฮมเพจของคุณ แล้วคลิกตกลง
 4. ภายใต้ค้นหาคลิกเครื่องมือจัดการค้นหา
 5. จบ Start.mysearchdial.com
 6. ตั้งตัวให้บริการการค้นหาเริ่มต้นใหม่

ดาวน์โหลดเครื่องมือการเอาออกเอา Start.mysearchdial.com

ใส่ความเห็น